สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

กำหนดการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
โดย : 1061

กำหนดการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 

***ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ***