สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ผู้บริหารและคณะครูเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
โดย : 1061

  

  

 

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2563 ดร.กัมปนาท วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) พร้อมผู้บริหาร และคณะครู เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)