สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ขอเชิญคณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมการจัดารเรียนการสอนทางไกล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
โดย : 1061

ขอเชิญคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdeo Conference)

ผ่านช่องทางดังนี้

1) ช่องสัญญาณ DLTV 15

2) https://www.dltv.ac.th/

3) https://www.youtube.com/obectvonline

4) https://www.facebook.com/obectvonline/

5) http://www.obectv.tv/

โดยการอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdeo Conference) ครั้งนี้ เป็นการอบรมแบบสื่อสารทางเดียว

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 7 หมายเลข ได้แก่ 0-2628-5114-6 และ 0-2628-6704-7 

ที่มา : https://www.kroobannok.com/88063