สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

เลื่อนการจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา

ประกาศเมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2564
โดย : 1061

ประกาศ
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

 

เลื่อนการจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ)
 

 

เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง สพฐ.ได้ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่เปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงขอเลื่อนการจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ดังนี้

 

  • การจับฉลาก/การประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

หากมีข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป