สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ระบบไทยชนะ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

ประกาศเมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2563
โดย : 1061

เรียน ผู้ปกครองทุกท่านและผู้ที่มาติดต่อราชการ

 

          เมื่อท่านเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลชุมชบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรศ์) ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อครูประจำชั้นติดต่อราชการหรือการทำธุรกรรมต่างๆขอให้ท่านสแกนคิวอาร์โค้ด(QR-Code) ไทยชนะเพื่อเช็ดอินก่อนเข้ามาติดต่อภายในโรงเรียนโดยจะมีจุดให้สแกนคิวอาร์โค้ด(QR-Code) ติดไว้ที่บริเวณอาคารเรียนทุกอาคารหรือหากท่านใดที่ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด(QR-Code) ได้ทางโรงเรียนได้เตรียมแบบบันทึกไว้ให้ท่านได้ลงชื่อเช่นกัน 

 

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันทางโรงเรียนจึงขอความร่ามมือจากผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนทุกท่านโปรดสแกนคิวอาร์โค้ด(QR-Code) ทุกครั้งซึ่งเป็นหนึ่งใมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน