สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2565
โดย : 1061

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1-6rordmQfq1cmGKbUlJ2EtCKUuEJ1AU9?usp=sharing